Diagnoza

Spis treści

Najważniejsze informacje - Profil Psychoedukacyjny PEP-R Erica Schoplera


Do badania dzieci wykorzystujemy Profil Psychoedukacyjny PEP-R Erica Schoplera przeznaczony dla dzieci od 6 miesiąca do 7 roku życia lub dla dzieci do 9 roku życia z deficytami rozwojowymi. Pozwala on ocenić poziom funkcjonowania dziecka w normie wiekowej, z zaburzeniami rozwoju, z autyzmem czy zaburzeniami w komunikacji. W badaniu dziecka starszego, do 12 roku życia, PEP-R może dostarczy przydatnych informacji w przypadku, gdy niektóre funkcje rozwojowe dziecka są poniżej poziomu pierwszej klasy.

Profil ocenia rozwój dziecka w zakresie 7 sfer funkcjonowania:

• naśladownictwo
• percepcja
• motoryka mała
• motoryka duża
• koordynacja wzrokowo-ruchowa
• funkcje poznawcze
• komunikacja/mowa czynna
Profil ocenia również zachowania dziecka w 4 sferach:
• reakcje na bodźce
• reakcje emocjonalne
• zabawa i zainteresowanie przedmiotami
• deficyty mowy.

W ramach diagnozy rodzic otrzymuje na piśmie wyniki badania:

- wykres poziomu rozwoju poszczególnych sfer w odniesieniu do norm wiekowych z określeniem sfery najbliższego rozwoju dziecka,
- zestaw zadań, które zostały wykonane przez dziecko i poziom ich wykonania (informację czy zadanie zostało zaliczone, czy zostało wykonane na poziomie obiecującym, czy niezaliczone,)
- wnioski (mocne i słabsze strony dziecka, określenie poziomu deficytu dziecka w poszczególnych sferach rozwoju),
- zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem.

Przebieg procesu diagnostycznego:

I WIZYTA - WYWIAD Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI

Pierwsze spotkanie odbywa się bez dziecka, tylko z rodzicami/opiekunami.
Jest to wywiad diagnostyczny, który przeprowadza osoba diagnozująca (psycholog lub pedagog, lub oboje). Zbiera on informacje dotyczące rozwoju i zachowania dziecka we wszystkich sferach, analizuje dokumentację dziecka.
Jak przygotować się na pierwszą wizytę
Należy przynieść ze sobą całą dostępną dokumentację dziecka: książeczkę zdrowia, dokumentację medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, opinie, orzeczenia.
Czas trwania 1 wizyty: ok. 60 minut

II WIZYTA - WIZYTA Z DZIECKIEM (na tym etapie badania czasami niezbędne są 2 wizyty)

Badanie dziecka - dziecko wykonuje różne zadania w zakresie wszystkich badanych sfer rozwoju. Odbywa się również obserwacja zachowania dziecka w swobodnych sytuacjach zadaniowych.
Czas trwania: 90-120 min. w zależności od wieku i możliwości dziecka.

OSTATNIA WIZYTA - PRZEKAZANIE I OMÓWIENIE DIAGNOZY I ZALECEŃ

Jest to ostatnia wizyta i przychodzi na nią tylko rodzic/opiekun bez dziecka.
Podczas spotkania osoba diagnozująca przekazuje wyniki badań na piśmie, rozpoznanie i zalecenia do dalszej pracy i terapii. Jest to czas na wszelkie pytania i wątpliwości.

  W procesie diagnozy dysleksji rozwojowej niezmiernie ważna jest ocena efektów udokumentowanej pracy terapeutycznej (korekcyjno-kompensacyjnej, dydaktyczno-wyrównawczej, pracy samokształceniowej w domu).

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Aktualności

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu


 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!! Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawi…

Bajka o koronawirusie :)

Bajka o koronawirusie :)


Polecamy "Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie " kliknij tutaj  

Książeczka o koronawirusie :)

Książeczka o koronawirusie :)


W obecnej sytuacji polecamy przeczytać książeczkę o koronawirusie waszym pociechom. kliknij tutaj    

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Karty zabaw Wspierające Regulację Emoc…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirują…

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Galeria