Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

dla dzieci i młodzieży

w wieku: 8 - 14 lat - nieśmiałych, agresywnych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Aspergera oraz ADHD.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez:
• odreagowanie napięć emocjonalnych,
• uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb,
• poznawanie metod radzenia sobie z emocjami,
• praca nad przestrzeganiem zasad,
• trening umiejętności społecznych,
• trening umiejętności komunikacyjnych,
• trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
• nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Przykładowym tematem zajęć może być: reagowanie na krytykę, zaczepki, agresję; wspólna zabawa przegrywanie, kompromis; wspólna zabawa - kompromis, przegrywanie, itp.

Spotkania realizowane będą raz w tygodniu, w małych grupach, dobieranych wg wieku, rozeznania potrzeb i kompetencji społecznych dziecka. Czas trwania - 60 minut, 

Zajęcia prowadzą dyplomowani specjaliści z certyfikatem TUS i doświadczeniem potwierdzającymi kompetencje do prowadzenia zajęć.

W razie potrzeby organizowane będą dodatkowe indywidualne spotkania terapeuty z dziećmi oraz rodzicami/opiekunami terapeutą; w trakcie trwania bądź po zakończeniu TUS

Zapraszamy również rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających na TUS
na

Trening Umiejętności Rodzicielskich

 

wiecej informacji o treningu

TUS Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Aktualności

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu


 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!! Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawi…

Bajka o koronawirusie :)

Bajka o koronawirusie :)


Polecamy "Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie " kliknij tutaj  

Książeczka o koronawirusie :)

Książeczka o koronawirusie :)


W obecnej sytuacji polecamy przeczytać książeczkę o koronawirusie waszym pociechom. kliknij tutaj    

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Karty zabaw Wspierające Regulację Emoc…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirują…

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Galeria