Wspomaganie rozwoju dziecka

Wspomaganie rozwoju dziecka to planowe, wielospecjalistyczne, kompleksowe działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację niepełnosprawnego dziecka. Organizujemy je na podstawie wniosku rodziców i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju; od chwili wykrycia niepełnosprawności.

Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju oraz kwalifikacje odpowiednie do pracy w obszarze danego rodzaju niepełnosprawności.
Specjaliści współpracują ze sobą w tworzeniu indywidualnego programu terapii, systematycznie go monitorują i modyfikują, zgodnie z potrzebami wynikającymi z oceny stanu i postępów w rozwoju dziecka. Wspierają równocześnie rodziców/opiekunów/rodziny dzieci, podnosząc ich kompetencje opiekuńcze, rehabilitacyjne i wychowawcze.
Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:
- zdobywają sprawności w zakresie samoobsługi,
- stają się sprawniejsze ruchowo, dojrzalsze emocjonalnie i poznawczo,
- osiągają gotowość do przebywania w nowym środowisku,
- z większą łatwością nawiązują kontakty rówieśnicze,
- są przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Aktualności

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu


 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!! Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawi…

Bajka o koronawirusie :)

Bajka o koronawirusie :)


Polecamy "Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie " kliknij tutaj  

Książeczka o koronawirusie :)

Książeczka o koronawirusie :)


W obecnej sytuacji polecamy przeczytać książeczkę o koronawirusie waszym pociechom. kliknij tutaj    

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Karty zabaw Wspierające Regulację Emoc…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirują…

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Galeria