Cennik

 

Rodzaj usługi Czas Cena

Konsultacja:

   

Konsultacje dla rodziców - trudności w sposobie komunikacji z dzieckiem, w relacji z nim, w rozpoznawaniu potrzeb, stawianiu/ wyznaczaniu granic

1 godz. 140 zł

Konsultacja psychologiczna (dzieci, młodzież, dorośli)

1 godz 140 zł

Konsultacja pedagogiczna (dzieci, młodzież, rodzice/opiekunowie, nauczyciele)

1 godz 110 zł

Konsultacja logopedyczna (dzieci, młodzież, rodzice/opiekunowie, nauczyciele)

1 godz 110 zł
Terapia:    
Terapia uzależnień od internetu, telefonu itp dla dzieci, młodzieży i rodziców  1 godz.  140 zł
Terapia osób współuzależnionych    140 zł
Terapia SAZ dzieci ze spectrum, ADHD , wspieranie w rozwoju 1 godz.  140 zł

Terapia wspierająca rozwój społeczny i osobisty - poprawa funkcjonowania społecznego dzięki poznaniu siebie, rozpoznawaniu swoich mocnych i słabych stron, rozpoznawaniu i rozumieniu swoich emocji, zmniejszenie poziomu lęku i stresu, rozwijanie swoich umiejętności , kontrolowaniu swoich emocji

 1 godz.   140 zł

Terapia integracji sensorycznej SI

1 godz. 100 zł

Neuroterapia Biofeedback (z analizą diagnostyczną na poszczególnych etapach i opracowaniem indywidualnego planu)

1 godz. 100 zł
Terapia logopedyczna 1 godz.

100 zł

Terapia pedagogiczna – terapia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia , dysortografia) / terapia dyskalkulii (dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież) 1 godz.  100 zł
Terapia psychologiczna (dzieci, młodzież, dorośli) 1 godz. 140 zł
Terapia małżeńska / Terapia pary 1 godz. 160 zł
Terapia rodzinna  1 godz. 200 zł
TUS - Trening Umiejętności Społecznych  1 godz. 50 zł
Diagnoza:    
Diagnoza psychologiczna  1 godz. 150 zł
Diagnoza pedagogiczna  1 godz. 140 zł
Diagnoza gotowości szkolnej 1 godz. 140 zł
Diagnoza dot. wydania opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego 1 godz. 140 zł
Diagnoza dysleksji, dysgrafii i dysortografii / dyskalkulii  1 godz. 140 zł
Diagnoza trudności i niepowodzeń szkolnych  1 godz. 140 zł

Diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna (dzieci, młodzież, dorośli)

1 godz. 140 zł
Diagnoza integracji sensorycznej SI 1 godz. 140 zł
Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych 1 godz. 140 zł
Diagnoza zaburzeń rozwoju (całość + opinia) ASPERGER, AUTYZM 1 szt 850 zł
Opinia z diagnozy - Opracowanie wraz z omówieniem i wydaniem  1 szt 100 zł
Opinia z diagnozy - Opracowanie wraz z omówieniem i wydaniem w trybie pilnym (do 7 dni) 1 szt 140 zł
Diagnoza funkcjonalna Testem PEP-R  3 godz.  400 zł
Diagnoza funkcjonalna ADHD 2 godz. 400 zł

Diagnoza funkcjonalna do celów odszkodowaczo-ubezpieczeniowych

2 godz. 400 zł

Neuroterapia Biofeedback (z analizą diagnostyczną na poszczególnych
etapach i opracowaniem indywidualnego planu)

1 godz. 100 zł
Opinia psychologiczno - pedagogiczna - napisanie + wydanie (do 30 dni) 1 szt. 200 zł
Opinia psychologiczna - napisanie + wydanie (do 30 dni) 1 szt. 100 zł
Opinia pedagogiczna - napisanie + wydanie  (do 30 dni) 1 szt. 100 zł
Wydanie opinii w trybie pilnym do 7 dni  1 szt. 40 zł
Data cennika: 05-10-2023    
Facebook Twitter Google+ Pinterest

Aktualności

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu


 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!! Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawi…

Bajka o koronawirusie :)

Bajka o koronawirusie :)


Polecamy "Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie " kliknij tutaj  

Książeczka o koronawirusie :)

Książeczka o koronawirusie :)


W obecnej sytuacji polecamy przeczytać książeczkę o koronawirusie waszym pociechom. kliknij tutaj    

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Karty zabaw Wspierające Regulację Emoc…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirują…

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Galeria