Rodzice i opiekunowie

Motto: „Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmienił to, co zmienić mogę; i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.” Św. Tomasz z Akwinu

Otwierając się na pomoc i wsparcie

Niekiedy rodzice/opiekunowie zaniepokojeni są stanem zdrowia, zachowaniem, przebiegiem rozwoju dziecka. Doświadczają poczucia, że nie przebiega w sposób prawidłowy lub typowy dla wieku. Wtedy, przede wszystkim należy:

  • skonsultować się z pediatrą; wykluczyć w pierwszej kolejności problemy zdrowotne,
  • poprosić o radę/ opinię wychowawczynię, pedagoga, psychologa z przedszkola/ szkoły

     Kiedy, wobec opinii, że wszystko jest w porządku, a każde dziecko rozwija się w swoim tempie, rodzice/opiekunowie nadal odczuwają niepokój, należy zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Aby skorzystać z pomocy poradni, nie trzeba mieć żadnego skierowania np. ze szkoły, czy od lekarza.
W sytuacji, kiedy podejrzenia odnośnie stanu zdrowia lub rozwoju dziecka zostają potwierdzone przez specjalistów, rodzice mogą odczuwać szok, ból, złość. Taka reakcja jest naturalna. Warto wiedzieć, że poza psychologiem szkolnym lub psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej, rodzic/opiekun może też otrzymać wsparcie w trudnej dla siebie sytuacji ze strony psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej. Ośrodek taki może też w razie potrzeby przyznać jednorazowy zasiłek, jeśli dziecko wymaga pomocy, która przekracza możliwości finansowe rodziny. Warto także nawiązać kontakt z innymi rodzicami/opiekunami, którzy mają dzieci doświadczające podobnych problemów. Wśród działających w Polsce stowarzyszeń i fundacji, większość z nich jest założona przez rodziny. Ich adresy można znaleźć w Internecie, także na naszej stronie lub dopytać specjalistów. W ten sposób, oprócz fachowego wsparcia, psychicznego, można uzyskać pomoc finansową z przeznaczeniem na terapię, czy leczenie.

DYSLEKCJA

MAMO, TATO :

Warto porozmawiać i ustalić co dalej.

W pierwszych latach nauki dziecka należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe symptomy ryzyka dysleksji lub dysleksji rozwojowej, dokonać wnikliwej diagnozy i udzielić pomocy.

Jeśli w Twojej rodzinie występuje dysleksja, jeżeli były komplikacje w ciąży lub Twoje dziecko w wieku niemowlęcym (1 rok życia) i (poniemowlęcym 2 - 3 rok życia):
• mało raczkowało, gorzej utrzymywało równowagę, później zaczęło chodzić,
• było nieporadne w samoobsłudze, nie lubiło rysować linii, koła, miało problemy z mową,
w wieku przedszkolnym (3 - 6 rok życia):
• niechętnie uczestniczyło w zabawach manipulacyjnych /zapinania, sznurowania, nawlekania/,
• miało trudności w układaniu mozaiki, składaniu wg wzoru, dopasowywaniu kształtów,
• nie potrafiło narysować koła, kwadratu i trójkąta,
• z trudem uczyło się jeździć na rowerku ,hulajnodze, nie lubiło zabaw ruchowych,
• miało opóźniony rozwój mowy lub nieprawidłową artykulację wielu głosek,
• miało trudności z zapamiętywaniem krótkich wierszyków, piosenek, nazw,
• widoczny był brak preferencji jednej ręki,
• z końcem wieku przedszkolnego nie umie wskazać prawej ręki lub myli.

W tej chwili jest już uczniem i przejawia takie trudności jak:
• czyta bardzo wolno, często przekręca wyrazy, nie rozumie przeczytanego tekstu,
• pisze nieczytelnie, pisze litery i cyfry zwierciadlane, myli i zapomina litery,
• ma kłopoty z koordynacją wzrokowo-ruchową,
• ma trudności z dokonywaniem operacji na wyrazach, sylabach,
• ma trudności z zapamiętaniem wierszy, piosenek, nazw, dni tygodnia, sekwencji czasowej, szeregu cyfr

Zapraszamy na rzetelne badania diagnostyczne i terapię.

Rodzicu jeśli obserwujesz u swojego dziecka tendencje do:
• odwracania liter podczas czytania i pisania,
• opuszczania lub dodawania liter w wyrazach,
• błędnego odtwarzania liter,

Jeśli Twoje dziecko ma :
• trudności w określaniu osi i schematu ciała,
• obniżony poziom graficzny rysunków i sprawności manualnej,
• słabą orientację przestrzenną,
• trudności w pisaniu,
• problemy z nauką jazdy na rowerze,

Może warto zbadać jego lateralizację.

POMOC DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Możesz skorzystać z możliwości refundacji kosztów diagnozy, terapii.  Załóż subkonto: http://dzieciom.pl/potrzebuje-pomocy

• Ogólnopolska Fundacja „Zdążyć z pomocą” Adres: ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa Telefon: 22 833 88 88 http://dzieciom.pl/o-fundacji 

• Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba” ul. Poznańska 14/8, 84-230 Rumia, tel.: 799 036 122 http://www.kawalek-nieba.pl/?page_id=312

Wybierz wsparcie - dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne

POMOC – systematycznie aktualizowane informacje i przewodniki; możliwości uzyskania refundacji kosztów diagnozy, terapii - DLA RODZICÓW dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami

Kampania „Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie rehabilitantem”

http://www.pomocdlarodzicow.pl/kontakt

www.pomocdlarodzicow.pl

www.facebook.com/Pomocdlarodzicow

• przykłady i wzory wniosków i pism dotyczących orzecznictwa, edukacji i prawa pracy,
• prawo do świadczeń,
• adresy placówek NFZ,

innego rodzaju pomoc i wsparcie.

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Aktualności

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu


 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!! Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawi…

Bajka o koronawirusie :)

Bajka o koronawirusie :)


Polecamy "Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie " kliknij tutaj  

Książeczka o koronawirusie :)

Książeczka o koronawirusie :)


W obecnej sytuacji polecamy przeczytać książeczkę o koronawirusie waszym pociechom. kliknij tutaj    

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Karty zabaw Wspierające Regulację Emoc…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirują…

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Galeria