Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna

W terapii dostosowujemy metody indywidualnie do pacjenta!

Łączymy różne metody!

Terapia psychologiczna/psychoterapia jest formą pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie, lepiej radzić sobie w realiach życia.

Terapia pedagogiczna - to świadoma i celowa interwencja pedagogiczna za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo -poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej. Jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho - pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w nabywaniu, przyswajaniu wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym. W ten sposób stymuluje i wspiera wszechstronny rozwój.

Łączymy różne metody; w tym – elementy Metody Krakowskiej!
Dostosowujemy metody indywidualnie do dziecka !
Konsultujemy dzieci niemówiące!
Udzielamy porad w zakresie stosowania AAC (komunikacji alternatywnej i wspomagającej)!

W ramach terapii logopedycznej i neurologopedycznej proponujemy:

1.Ocenę rozwoju mowy dziecka

2.Terapię zaburzeń artykulacyjnych

- seplenienie-nieprawidłowa wymowa głosek: s,z,c,dz,ś,ź,ć,dź,sz,ż,cz,dż

- reranie – nieprawidłowa wymowa głoski r

- kappacyzm, gammacyzm ,lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k, g,l

- mowa bezdźwięczna

3.Stymulację rozwoju mowy i języka dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

4.Terapię dzieci z wadami genetycznymi (m.in.: zespół Downa )

5.Terapię dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu

6.Terapię dzieci z mózgowym porażeniem

7.Terapię osób z rozszczepem podniebienia

8.Terapię zaburzeń komunikacji dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera

9. Terapię mowy po udarach i urazach mózgu (afazja, dyzartria)

 

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Aktualności

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu


 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!! Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawi…

Bajka o koronawirusie :)

Bajka o koronawirusie :)


Polecamy "Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie " kliknij tutaj  

Książeczka o koronawirusie :)

Książeczka o koronawirusie :)


W obecnej sytuacji polecamy przeczytać książeczkę o koronawirusie waszym pociechom. kliknij tutaj    

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Karty zabaw Wspierające Regulację Emoc…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirują…

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Galeria