Terapia afazji

Afazja. Słyszałeś już o tym? „Przecież to dotyczy dorosłych, którzy doświadczyli urazu mózgu”. Niekoniecznie! Sześciolatek, który spadł z huśtawki i nagle przestał mówić, choć gadał jak najęty; dwulatek, który nie rozumie tego, co do niego mówisz; trzylatek, który nie potrafi powtórzyć dwusylabowego słowa – oto różne oblicza afazji (w różnych źródłach nazywana u małych dzieci alalią, bądź niedokształceniem mowy o typie afazji).

Afazja – co to takiego?
Afazja to zaburzenia mechanizmów odpowiedzialnych za mowę: zarówno jej nadawanie (ruchowa, motoryczna), jak i rozumienie (czuciowa, sensoryczna). Afazja występuje na skutek uszkodzenia struktur mózgowych u osób, które wcześniej mówiły i rozumiały mowę, a więc dotyczy przeważnie dorosłych. Dotyczy także dzieci mówiących (z zakończonym etapem kształtowania się mowy, czyli po 6 roku życia), które z tych samych przyczyn doświadczyły uszkodzeń tych obszarów w mózgu, które są odpowiedzialne za mowę. Od afazji dorosłych afazję dziecięcą różni to, że mózg dziecka, który nadal się rozwija, rokuje szybsze tempo rehabilitacji mowy po wypadku, a co więcej, zakłada nawet całkowity powrót funkcji językowych.

Niedokształcenie mowy o typie afazji
Są dzieci, u których mowa zaczynała się rozwijać, a potem z niewyjaśnionych przyczyn przestała. O problemach z nabywaniem lub rozumieniem mowy świadczą objawy.

Jakie?

Dziecko powinno już mówić, ale…
– nie mówi i rozumie to, co do niego mówimy;
– mówi po swojemu i rozumie to, co do niego mówimy;
– „mówienie” przypomina mowę dorosłych ze tylko ze względu na melodię;
– nie potrafi powtórzyć prostego, dwusylabowego słowa, np. BUDA, LODY;
– mylą mu się pojęcia, nazwy, słowa; nie są one adekwatne do rzeczywistości;
– ma ogromne trudności z opanowaniem reguł składni i fleksji;
– nie rozumie tego, co do niego mówimy.

Dzieci u których podejrzewa się niedokształcenie mowy o typie afazji, kompensują sobie zaburzenia językowe gestami, mimiką.

Czy dziecko z afazją będzie mówiło?

Wszystko jest zależne od tego, jaki wystąpił charakter zaburzenia. Niezwykle istotne jest działanie: praca z logopedą lub neurologopedą oraz kontynuowanie zaleconych ćwiczeń w domu. Wiesz, że mózg małego dziecka jest bardzo plastyczny, dlatego prowadzona terapia może przynieść zadziwiające efekty. U niektórych dzieci objawy mogą zupełnie zaniknąć; czasami jednak, mimo postępów, pozostają pewne ograniczenia: problemy w uczeniu się lub problemy w tworzeniu dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem składniowym.
Ale zawsze potrzebna jest pomoc neurologopedy.

Afazja budzi wiele pytań, czym jest , jaki jest przebieg tej choroby i jakie dodatkowe problemy mogą jej towarzyszyć? Co to jest afazja? Każdy człowiek używa języka. Mówienie czy też rozumienie mowy, znalezienie właściwego słowa, czytanie, pisanie oraz gestykulowanie są jego częścią. Jeżeli, jako rezultat urazu mózgu, jeden lub więcej z komponentów języka przestanie funkcjonować prawidłowo, jest to zwane afazją. Afazja- A (=nie) fazja (=mówienie) znaczy właśnie, że ktoś nie jest zdolny do powiedzenia tego co chce. Osoba ta nie jest już więcej w stanie prawidłowo używać języka. Poza afazją, u osoby tej może wystąpić paraliż i/lub problemy, które dotyczą: -świadomości własnych akcji -obserwacji otoczenia -koncentracji, podejmowania inicjatyw, i pamięci.Wiele z tych osób traci zdolność do wykonywania dwóch rzeczy naraz.

Nie ma dwóch osób z afazją, które miałyby identyczne problemy: afazja może wyglądać inaczej u każdego. Rodzaj afazji oraz to jak jest ona poważna zależą, między innymi, od lokalizacji urazu mózgu oraz od tego jak poważny jest ten uraz, od wcześniejszych umiejętności językowych a nawet od charakteru danej osoby. Niektóre osoby z afazją mogą rozumieć język doskonale lecz mają problemy ze znalezieniem właściwych słów i konstruowaniem zdań. Z drugiej strony, inni mówią dużo lecz jest to mowa trudna albo i nawet niemożliwa do zrozumienia. Te osoby mają też zazwyczaj problem z rozumieniem języka. Umiejętności językowe osoby z afazją leżą zazwyczaj gdzieś pomiędzy tymi dwoma ekstremami. Należy też pamiętać, że ktoś kto cierpi na afazję ma zazwyczaj takie same zdolności intelektualne jak przed wypadkiem! Warto też wspomnieć, że często w trakcie rozwoju afazji może nastąpić nagła poprawa. Całkowity powrót do zdrowia występuje bardzo rzadko. Jednak ćwiczenia, wysiłek oraz silna wola i chęć poprawy mogą sprawić, że pewny postęp zostanie osiągnięty. Afazja to choroba. W większości przypadków jest ona spowodowana nagłym zaburzeniem krążenia krwi w mózgu. Jest to tzw. udar mózgu, wylew lub zawał mózgu,Inną przyczyną afazji może być uraz mózgu spowodowany wypadkiem (np. samochodowym) lub guzem mózgu. Mózg potrzebuje tlenu i glukozy by odpowiednio funkcjonować. Jeżeli jako rezultat udaru lub z innej przyczyny krążenie krwi w pewnej części mózgu zostanie przerwane, komórki mózgowe wokół tego miejsca są niedożywione i zamierają.

Mózg człowieka składa się z wielu rejonów, z których każdy ma swoje specyficzne funkcje. Dla większości ludzi rejony mózgu powiązane z użytkowaniem języka (mowa, czytanie itp.) są umieszczone w lewej półkuli mózgowej. W wypadku urazu w obrębie tych rejonów mamy do czynienia z afazją. Z powodu urazu mózgu mięsień dwubrzuścowy i mięśnie przełyku mogą zostać sparaliżowane, nadwrażliwe lub całkowicie niewrażliwe. To sprawia, że jedzenie i picie staje się bardzo trudne. Czasami z powodu paraliżu lub utraty czucia w policzku, ślina może ciec z kącika ust niezauważona. Symptomy związane z afazją i konsekwencje z nimi związane mogą być inne u każdego człowieka.Wiele osób, które cierpią na afazję, zaraz po tym kiedy nastąpił uraz mózgu, musiało być przez pewien czas hospitalizowanych. Jednak należy pamiętać iż po wyjściu ze szpitala, osoby te wymagają dalszego leczenia. Niestety niezawsze wiadomo do kogo zwrócić się o pomoc. Wtedy dobrze jest skonsultować się z lekarzem, który może pomóc ci w znalezieniu specjalisty w twoim regionie. W większości przypadków będzie to logopeda. Czas trwania terapii u logopedy zależy, między innymi, od tego jaki postęp jest poczyniony przy powrocie do zdrowia i od tego jakie są możliwości danego pacjenta.

 

 

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Aktualności

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu


 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!! Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawi…

Bajka o koronawirusie :)

Bajka o koronawirusie :)


Polecamy "Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie " kliknij tutaj  

Książeczka o koronawirusie :)

Książeczka o koronawirusie :)


W obecnej sytuacji polecamy przeczytać książeczkę o koronawirusie waszym pociechom. kliknij tutaj    

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Karty zabaw Wspierające Regulację Emoc…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirują…

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Galeria