O nas

„Nie ma nic stałego z wyjątkiem zmiany” – to stwierdzenie Heraklita nie było chyba jeszcze nigdy w historii bardziej widoczne, niż w czasie, w którym obecnie żyjemy. Polityka, gospodarka, społeczeństwo podlegają ciągłym zawirowaniom. Postęp techniczny dokonuje się szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej; wzrost automatyzacji, rozwój nowych technologii, dehumanizacja życia, anonimowość – wszystko to powoduje, że już nic nie jest pewne. Tymczasem od dzieci i młodzieży oczekujemy, że wyrosną na dojrzałych, odpowiedzialnych, zdrowych ludzi. Dla nich, wyruszających dopiero w podróż ku dorosłości, wszystkie te wpływy niosą mniejsze, lub większe ryzyko. Niejednego zawraca z obranej drogi, zmusza do przerwania podróży; ich szala przechyla się w kierunku dysfunkcjonalności, niskiej samooceny, rozpaczy. Są też tacy młodzi ludzie, którzy mimo często niesprzyjających doświadczeń społecznych, rodzinnych, osobistych, rozwijają się normalnie. Skutecznie radzą sobie z otaczającą rzeczywistością i z samym sobą, są kompetentni, niezależni, „super”. Są niepodatni, odporni na szkodliwe czynniki.

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Misja Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym osobom dorosłym, placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

W centrum zainteresowania stawiamy dziecko, młodego człowieka, troskę o jego prawidłowy rozwój oraz wspomaganie dwóch najważniejszych filarów tego procesu – rodziny i szkoły. Jesteśmy zorientowani na przyczynianie się w naszym działaniu do podnoszenia jakości życia dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rodzin. Za taką postawą stoi przesłanie Janusza Korczaka, które podzielamy, że ,,Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganie dzieciom w rozwoju, aby stały się kim mogą” (Janusz Korczak).

Choć ma ono charakter ponadczasowy, to wobec nasilenia złożonych problemów społeczno-wychowawczych, nabiera znaczenia szczególnego. Kryzys rodziny, często trudna sytuacja ekonomiczna wielu rodzin czy wręcz ubóstwo materialne, wysokie bezrobocie, bezradność wobec zmian cywilizacyjnych, nieudolność życiowa, wychowawcza części społeczeństwa, szerzenie się szkodliwych zjawisk, takich jak: wzrost ilości dzieci z deficytami rozwojowymi, niepełnosprawnościami, demoralizacja, uzależnienia, niedostosowanie społeczne, agresja wśród dzieci i młodzieży oraz dominacja stosunkowo niskich aspiracji edukacyjnych wielu z nich - to tylko niektóre problemy, z którymi na co dzień spotykają się w pracy osoby zajmujące się diagnozą, pomocą i terapią psychologiczno – pedagogiczną. Zwracają uwagę na wciąż rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi oraz często długie kolejki w oczekiwaniu na nie. Nasz kraj jest w przededniu ogłoszenia nowych aktów wykonawczych prawa oświatowego. Widoczny jest trend w kierunku wypracowania funkcjonalnego, optymalnego, konstruktywnego systemu edukacyjnego, wychowawczego, który zobowiązuje placówki oświatowe do reorganizacji działań zgodnie z przepisami prawa i ustalonymi priorytetami. Są to fakty i powody dla których trzeba, by poradnia była placówką autonomiczną, elastyczną w swoim funkcjonowaniu, otwartą na potrzeby środowiska lokalnego, aby wnikliwie je identyfikowała, skutecznie zaspokajała.

Podstawa prawna naszego funkcjonowania:

Ustawa o systemie oświaty i rozporządzenia MEN

• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., z późn. zmianami(tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
• Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2004 r. Nr 256).

Postanowienia zawarte w Konwencji Praw Dziecka.

20 listopada 2014 roku po raz pierwszy obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, Sejm podjął uchwałę w sprawie ustanowienia święta, które przypada w 25 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ – Konwencji o Prawach Dziecka, nazywanej Światową Konstytucją Praw Dziecka.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do refleksyjnej lektury treści Konwencji.

• Konwencja o Prawach Dziecka 1989 https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka
• Deklaracja Praw Dziecka 1959 http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1959.html
• Od Deklaracji Genewskiej (1924) do Konwencji o prawach dziecka (rys historyczny)
https://brpd.gov.pl/sites/default/files/rpd_stare/uploadfiles/04str_20_lat_kopd_historia.pdf

Kierunki rozwoju polityki oświatowej Państwa.

Statut Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre Miejsce”.

Poradnia jest wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez miasto Skarżysko – Kamienna pod numerem EK 4330.25.2016

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Aktualności

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu


 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!! Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawi…

Bajka o koronawirusie :)

Bajka o koronawirusie :)


Polecamy "Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie " kliknij tutaj  

Książeczka o koronawirusie :)

Książeczka o koronawirusie :)


W obecnej sytuacji polecamy przeczytać książeczkę o koronawirusie waszym pociechom. kliknij tutaj    

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Karty zabaw Wspierające Regulację Emoc…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirują…

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Galeria