Załącznik nr 4 do Procedury bezpieczeństwa wewnętrznego

Komunikat dla pełnoletniego pacjenta :


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa
obowiązującymi w Poradni; są dostępne na stronie internetowej.

 

Przed wizytą w Poradni uprzejmie prosimy o:

- zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Poradni; są
dostępne na stronie internetowej,

- upewnienie się, że jest się zdrowym – bez objawów chorobowych;
temperatura ciała - w normie,

- przypominamy o podstawowych zasadach higieny: unikać dotykania oczu,
nosa i ust, o nie podawaniu ręki na przywitanie, jak w odpowiedni sposób
zasłaniać twarz podczas kichania, czy kasłania,

- przygotowujemy do zabrania ze sobą rękawiczek, maseczki lub przyłbicy,
własnego długopisu,

- rezygnujemy z przynoszenia ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.

- Przy wejściu do Poradni dezynfekujemy ręce, zakładamy maseczkę lub przyłbicę.

- Przekazujemy specjaliście w Poradni informacje o stanie zdrowia, które są istotne.

- Zezwalamy specjaliście na zmierzenie temperatury.

- Udostępniamy specjaliście w Poradni nazwisko, imię, adres i nr telefonu osoby
dorosłej do ewentualnego kontaktu.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Aktualności

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu


 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!! Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawi…

Bajka o koronawirusie :)

Bajka o koronawirusie :)


Polecamy "Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie " kliknij tutaj  

Książeczka o koronawirusie :)

Książeczka o koronawirusie :)


W obecnej sytuacji polecamy przeczytać książeczkę o koronawirusie waszym pociechom. kliknij tutaj    

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Karty zabaw Wspierające Regulację Emoc…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirują…

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Galeria