Mamo, tato !!!
Diagnoza autyzmu! Co dalej? Krok po kroku....

 

 

Zobacz również : Etapy diagnozy Autyzmu i zespołu Aspergera

Diagnoza to nie wyrok! To możliwość pomocy Waszemu dziecku!

Nie jesteście sami! Nie bójcie się prosić o pomoc i wsparcie!

Czekamy na Was w „Dobrym Miejscu

Diagnozując dzieci w „Dobrym Miejscu” często przekazujemy informacje „Państwa dziecko ma autyzm”. Jest to zapewne jedna z najtrudniejszych wiadomości, jakie można otrzymać będąc rodzicem. Wielu rodziców w trakcie spotkania nie jest w stanie skupić się na pozostałych informacjach przekazywanych przez terapeutów. Chcąc Wam pomóc, postaramy się „krok po kroku” wyznaczyć dalszą drogę, aby jak najszybciej Wasze dziecko otrzymało pomoc.

1. Pisemna opinia po diagnozie w „Dobrym Miejscu”, lub w innej poradni.,

2. Zgłoś się z nią do psychiatry/neurologa, który potwierdzi rozpoznanie (aby skrócić czas oczekiwania; nasza poradnia współpracuje z lek. med. Karoliną Galikowską - psychiatra dzieci i młodzieży - tel.602 782 620, która ustali dla Państwa jak najszybszy termin wizyty.

3. Z w/w dokumentami zgłoś się do odpowiedniej (z uwagi na miejsce zamieszkania) Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która prowadzi orzekanie o formach pomocy dla dzieci z autyzmem.

4. W poradni publicznej otrzymają Państwo:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach (przedszkolach i szkołach integracyjnych, specjalnych i ogólnodostępnych),

- opinię (rangi orzeczenia) o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD); od chwili wykrycia niepełnosprawności, do podjęcia nauki w szkole.

5. Jeżeli dziecko otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, to złóż podanie do Ośrodka, realizującego zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

6. Jeżeli Twoje dziecko otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to w instytucji odpowiadającej za edukację w Twoim miejscu zamieszkania, złóż podanie o skierowanie dziecka do właściwej placówki oświatowej.

7. Na każdym etapie rozwój Twojego dziecka może być wspomagany odpowiednimi formami odpłatnej terapii w „Dobrym Miejscu”.

8. Dla pozyskania dodatkowych środków finansowych na wspomaganie rozwoju, warto nawiązać kontakt z fundacjami, które świadczą tego rodzaju pomoc.

Wasi Terapeuci z „Dobrego Miejsca”

 

Zobacz również : Etapy diagnozy Autyzmu i zespołu Aspergera

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Aktualności

"Planeta Zespół Aspergera" - zachęc…


 Zespół Specjalistów  z "Dobrego Miejsca" zachęca do  obejrzenia filmu "Planeta  Zespół  Aspergera” http…

Trening Zastępowania Agresji - ZAPISY 2019/2020

Trening Zastępowania Agresji - ZAPISY 2…


Zapraszamy do zapisów na Trening Zastępowania Agresji Głównym celem jest nauka umiejętności stanowiących alterna…

Grupa Rozwoju Osobowego dla młodzieży  - ZAPISY 2019/2020

Grupa Rozwoju Osobowego dla młodzieży …


Grupa Rozwoju Osobowego dla młodzieży w wieku 15 -18 lat. Oferta interesująca dla osób, które: - chcą lepiej poz…

Trening Umiejętności Społecznych - ZAPISY 2019/2020

Trening Umiejętności Społecznych - ZA…


Zapraszamy do zapisów na Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży w wieku: 5-13 lat - nieśm…

Galeria