Wszystkim rodzicom poszukującym właściwej drogi w wychowaniu polecamy książki Jespera Juula

 
 
"Kiedy dziecko – lub człowiek dorosły – nie czuje się wartościowe, staje się drażliwe, agresywne
i sfrustrowane". (Jesper Juul)
 
"Język miłości nie powinien być ani pozytywny, ani negatywny - tylko osobisty"
 
"Każdy człowiek jest inny ‒ dotyczy to po równi dzieci i dorosłych ‒ i dlatego trzeba szukać takich
sposobów okazywania miłości innym, żeby mogła być przez nich odbierana jako miłość."
 
"Dzieci nie wiedzą, czego potrzebują. Wiedzą tylko, na co mają ochotę. Kiedy zatem ich zachcianki
stają się kryterium dla rodziców, ich właściwe potrzeby nie zostają zaspokojone."
 
To tylko niektóre cytaty, zaczerpnięte z książek Jespera Juula, duńskiego terapeuty rodzinnego i pedagoga, europejskiego autorytetu w dziedzinie wychowania dzieci.
 
Bogate doświadczenieterapeutyczne umożliwiło Juulowi sformułowanie nowego paradygmatu w dziedzinie wychowania, który został wyłożony w książce "Twoje kompetentne dziecko".
 
Stoi on w opozycji zarówno do wychowania autorytarnego, jak i tzw. wychowania bezstresowego. Daje szansę na zrozumienie zachowania dzieci we współczesnym świecie i stanowi wskazówkę dla rodziców szukających zdrowych relacji z dziećmi.
 
Facebook Twitter Google+ Pinterest

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Aktualności

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Karty zabaw Wspierające Regulację Emoc…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirują…

Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem... ?

Jak radzić sobie z lękiem przed korona…


Zainteresowanych tym, jak radzić sobie z lękiem podczas pandemii, jak rozmawiać o tej sytuacji z dziećmi, zachęc…

Komunikat z „Dobrego Miejsca”


Na miarę naszego profesjonalnego doświadczenia i umiejętności w zaistniałej sytuacji przyłączamy się do wspólne…

Wszystkim rodzicom poszukującym właściwej drogi w wychowaniu polecamy książki Jespera Juula

Wszystkim rodzicom poszukującym właśc…


    "Kiedy dziecko – lub człowiek dorosły – nie czuje się wartościowe, staje się drażliwe, agresywne …

Galeria