Zaburzenia ze spektrum autyzmu

 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!!

Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawiana jest na podstawie obserwacji dziecka oraz wywiadu z rodzicami przez interdyscyplinarny zespół specjalistów tzn. grupę specjalistów z różnych dziedzin, zwykle może to być psychiatra, pedagog, psycholog, logopeda.


Badania, które mogą być zalecone podczas diagnostyki pod kątem spektrum autyzmu:

  • badanie przesiewowe M-CHAT – jest pierwszym badaniem, które wykonują rodzice
  • badania w poradni genetycznej mogą być zalecone, jeśli diagności podejrzewają zespoły genetyczne np. zespół łamliwego chromosomu X, Zespół Retta
  • badanie słuchu i wzroku – sprawdza czy trudności ze słyszeniem lub widzeniem mogą wyjaśniać sposób zachowania dziecka
  • obserwacja diagnostyczna – Wykorzystujemy ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu, który uwzględnia kryteria diagnostyczne ASD z DSM-IV-TR oraz pozwala dostosować wnioski diagnostyczne do DSM V.
  • testy oceniające rozwój dziecka np. PEP-R ,
  • konsultacja z neurologiem i EEG – badanie pozwala wykluczyć epilepsję

Kompleksowa diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu wg podwójnych kryteriów ICD i DSM V. Wykorzystujemy ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu, który uwzględnia kryteria diagnostyczne ASD z DSM-IV-TR oraz pozwala dostosować wnioski diagnostyczne do DSM V.

Etapy diagnozy:
Wywiad z rodzicami: wywiad dotyczy kluczowych sfer rozwoju neuropsychologicznego dziecka. Obecność dziecka w gabinecie na tym etapie można uznać za       wizytę adaptacyjną.

Rodzice mogą być poproszeni o przybycie bez dziecka. Rodzice zostają poproszeni o dostarczenie dokumentów z konsultacji, np. neurologicznej, genetycznej, metabolicznej, okulistycznej, audiologicznej, oraz nagranie materiałów filmowych w codzienności funkcjonowania dziecka.

• I Obserwacja dziecka: zespół (psycholog, pedagog, neurologopeda) przeprowadza próbę oceny funkcjonowania poznawczego dziecka, ocenia kompetencje komunikacyjne, językowe, przeprowadza obserwację swobodną i kierowaną pod kątem kryteriów diagnostycznych ASD.

• II Obserwacja dziecka: spotkanie z psychologiem lub pedagogiem, w przypadku konieczności pogłębienia obserwacji dziecka. W przypadku potrzeby pogłębienie oceny procesów integracji sensorycznej - z diagnostą SI.

Diagności opracowują opinię z opisem objawów w poszczególnych sferach funkcjonowania pacjenta.

• Przekazanie opinii o wynikach diagnozy: spotkanie z rodzicami poświęcone jest omówieniu wyników obserwacji, wydaniu zaleceń, udzieleniu informacji o możliwościach uzyskania wsparcia, terapii, świadczeń, a także wyjaśnieniu wątpliwości.

• Badanie lekarskie (psychiatryczne): ostateczna diagnoza lekarza psychiatry (współpracujemy z psychiatrą dziecięcym i młodzieżowym).


Rzetelna diagnoza autyzmu to skomplikowany proces. Bardzo często wymaga współpracy specjalistów różnych dziedzin: z zakresu psychologii, psychiatrii, neurologopedii, pedagogiki specjalnej.

Jednoznaczna diagnoza nie może być postawiona przy pierwszym spotkaniu!!!
(może ono jedynie rozpocząć proces diagnostyczny).

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Aktualności

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu


 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!! Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawi…

Bajka o koronawirusie :)

Bajka o koronawirusie :)


Polecamy "Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie " kliknij tutaj  

Książeczka o koronawirusie :)

Książeczka o koronawirusie :)


W obecnej sytuacji polecamy przeczytać książeczkę o koronawirusie waszym pociechom. kliknij tutaj    

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Karty zabaw Wspierające Regulację Emoc…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirują…

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Galeria