Zaburzenia ze spektrum autyzmu

 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!!

Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawiana jest na podstawie obserwacji dziecka oraz wywiadu z rodzicami przez interdyscyplinarny zespół specjalistów tzn. grupę specjalistów z różnych dziedzin, zwykle może to być psychiatra, pedagog, psycholog, logopeda.


Badania, które mogą być zalecone podczas diagnostyki pod kątem spektrum autyzmu:

  • badanie przesiewowe M-CHAT – jest pierwszym badaniem, które wykonują rodzice
  • badania w poradni genetycznej mogą być zalecone, jeśli diagności podejrzewają zespoły genetyczne np. zespół łamliwego chromosomu X, Zespół Retta
  • badanie słuchu i wzroku – sprawdza czy trudności ze słyszeniem lub widzeniem mogą wyjaśniać sposób zachowania dziecka
  • obserwacja diagnostyczna – Wykorzystujemy ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu, który uwzględnia kryteria diagnostyczne ASD z DSM-IV-TR oraz pozwala dostosować wnioski diagnostyczne do DSM V.
  • testy oceniające rozwój dziecka np. PEP-R ,
  • konsultacja z neurologiem i EEG – badanie pozwala wykluczyć epilepsję

Kompleksowa diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu wg podwójnych kryteriów ICD i DSM V. Wykorzystujemy ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu, który uwzględnia kryteria diagnostyczne ASD z DSM-IV-TR oraz pozwala dostosować wnioski diagnostyczne do DSM V.

Etapy diagnozy:
Wywiad z rodzicami: wywiad dotyczy kluczowych sfer rozwoju neuropsychologicznego dziecka. Obecność dziecka w gabinecie na tym etapie można uznać za       wizytę adaptacyjną.

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirujących, rozładowujących napięcia emocjonalne, rozwijających umiejętność radzenia sobie z emocjami. W  tych zabawach dzieci mogą też "doładować akumulatory", obserwować, jak  inne osoby odczuwają i zachowują się w różnych sytuacjach. Do tego celu służą: krótka instrukcja i 15 kart. Ciekawej zabawy życzą specjaliści z "Dobrego Miejsca".

Karty zabaw - poradnik

Karty zabaw

 

Aktualności

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu


 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!! Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawi…

Bajka o koronawirusie :)

Bajka o koronawirusie :)


Polecamy "Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie " kliknij tutaj  

Książeczka o koronawirusie :)

Książeczka o koronawirusie :)


W obecnej sytuacji polecamy przeczytać książeczkę o koronawirusie waszym pociechom. kliknij tutaj    

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Karty zabaw Wspierające Regulację Emoc…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirują…

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Galeria