Trening Zastępowania Agresji - ZAPISY 2019/2020

Zapraszamy do zapisów na Trening Zastępowania Agresji

Głównym celem jest nauka umiejętności stanowiących alternatywę dla zachowań agresywnych.

Pozwala nauczyć się stawiać czoło trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywać konflikty bez użycia przemocy.

Redukuje negatywne emocje, pozwala działać konstruktywnie w sytuacjach powodujących stres i złość.

Trening dla dzieci w wieku 9 - 14 lat. Koszt 1 godz. zegarowej treningu - 40 zł od uczestnika.

 

Grupa Rozwoju Osobowego dla młodzieży - ZAPISY 2019/2020

Grupa Rozwoju Osobowego dla młodzieży w wieku 15 -18 lat.

Oferta interesująca dla osób, które:

- chcą lepiej poznać siebie i swoje mocne strony

- chcą rozwinąć umiejętności interpersonalne

- chcą wzmocnić poczucie własnej wartości

- chcą wykształcić umiejętności odprężania i relaksu w sytuacjach stresowych

- chcą lepiej rozumieć siebie i swoje motywy

- chcą nawiązywać bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi

Koszt spotkania - 40 zł od uczestnika.

 

Trening Umiejętności Społecznych - ZAPISY 2019/2020

Zapraszamy do zapisów na Trening Umiejętności Społecznych (TUS)


dla dzieci i młodzieży w wieku: 5-13 lat - nieśmiałych, agresywnych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji

z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji..

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu (1 godz. zegar.) w grupach wiekowych.

Koszt spotkania - 40 zł od uczestnika

 

Szkolenie z diagnozy i terapii dzieci z jąkaniem

W imieniu uczestników sobotniego szkolenia - specjalistów z Poradni "Dobre Miejsce" oraz z innych placówek

 serdecznie dziękujemy panu Grzegorzowi Chmielewskiemu za niezwykle interesujące, w wieloaspektowym, multimedialnym ujęciu, profesjonalne wprowadzenie w tematykę diagnozy i terapii dzieci z jąkaniem.

Mamy świadomość, że nawet w kilku spotkaniach nie wyczerpiemy tej tematyki, dlatego jednocześnie wyrażamy nadzieję na dalszą fachową konsultację

i współpracę z lubelską Fundacją "Powiemy to"

 

 

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Aktualności

"Planeta Zespół Aspergera" - zachęc…


 Zespół Specjalistów  z "Dobrego Miejsca" zachęca do  obejrzenia filmu "Planeta  Zespół  Aspergera” http…

Trening Zastępowania Agresji - ZAPISY 2019/2020

Trening Zastępowania Agresji - ZAPISY 2…


Zapraszamy do zapisów na Trening Zastępowania Agresji Głównym celem jest nauka umiejętności stanowiących alterna…

Grupa Rozwoju Osobowego dla młodzieży  - ZAPISY 2019/2020

Grupa Rozwoju Osobowego dla młodzieży …


Grupa Rozwoju Osobowego dla młodzieży w wieku 15 -18 lat. Oferta interesująca dla osób, które: - chcą lepiej poz…

Trening Umiejętności Społecznych - ZAPISY 2019/2020

Trening Umiejętności Społecznych - ZA…


Zapraszamy do zapisów na Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży w wieku: 5-13 lat - nieśm…

Galeria