Pamiętaj, że nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach
jest nadzieja i są rozwiązania!

PUNKT KONSULTACYJNY
dla rodziców, opiekunów, wychowawców

Czynny w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00

USŁUGA BEZPŁATNA I NIE WYMAGA REJESTRACJI!!

Udzielamy wsparcia, pomocy w sytuacjach:
• doświadczania różnego rodzaju niepowodzeń opiekuńczych, wychowawczych; trudności w kontaktach z dzieckiem, itd.,
• innych problemów rodzinnych, życiowych,
• kiedy stajesz wobec wydarzeń, które mogą wywoływać kryzys (rozwód, choroba, śmierć bliskiej osoby, rekonstrukcja rodziny, bycie świadkiem przemocy i wiele innych).

 Korzystając z tego rodzaju pomocy możesz uzyskać:
• wgląd w doświadczaną trudność, problematyczną sytuację; rozpoznanie, określenie problemu i faktycznych lub prawdopodobnych jego przyczyn,
• orientację w obszarze potencjalnych możliwości rozwiązania lub zminimalizowania problemu i jego skutków,
• rozwiązanie problemu,
• lepsze rozumienie samego siebie własnego dziecka, innych ludzi,
• doświadczenie konstruktywnych zmian w jakości relacji z dzieckiem, z innymi osobami,
• rozeznanie ewentualnej potrzeby skorzystania z dalej idącej pomocy specjalistycznej i uzyskać informacje o możliwościach w tym zakresie

 

PUNKT KONSULTACYJNY DLA MŁODZIEŻY


Jeśli


- stoisz wobec wydarzeń, które mogą wywoływać kryzys (rozwód, rozpad, rekonstrukcja rodziny, narodziny rodzeństwa, choroba, śmierć bliskiej osoby, bycie ofiarą lub świadkiem przemocy itp.
- odczuwasz bezradność wobec własnych problemów życiowych i w różnego rodzaju sytuacjach trudnych - szkolnych, domowych, koleżeńskich,
- doświadczasz wewnętrznych konfliktów, braku poczucia własnej wartości,
- masz kłopoty w relacjach z rówieśnikami, sympatią, w kontaktach z dorosłymi, innymi ludźmi,

 masz możliwość skorzystania bezpłatnie z konsultacji specjalistycznych w każdy czwartek w godzinach: 15.00 – 17.00.


to powiedz sobie: „Tak”

Ważne! Gwarantowana dyskrecja.

 

  

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Nasza oferta

Nasi specjaliści

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.

 

Galeria

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree.