Profilaktyka zdrowotna

     Działania mające na celu zapobieganie chorobom, zaburzeniom, nieprawidłowościom poprzez ich wczesne wykrywanie oraz leczenie/terapię. Można wyróżnić różne fazy: zapobieganie poprzez jej wczesne wykrycie (np. badania przesiewowe), leczenie/terapię; utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Profilaktyka przenika różnorodne działania. Szczególną rolę odgrywa profilaktyka społeczna zapobiegająca niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi, przyczyniająca się do redukcji stanów zagrożenia i niedostosowania społecznego, wykolejeń, patologii społecznej, zagrożenia moralnego, zdrowotnego, kulturalnego, społecznego.

     Współczesna definicja zdrowia uznana przez Światową Organizację Zdrowia brzmi: „Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, dobrego samopoczucia”. Profilaktyka zdrowotna przenika wszystkie formy naszej działalności. Bazą profilaktyki jest promocja zdrowia. Zgodnie z Kartą Ottawską jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i poprawą zdrowia. Proces ten zakłada:

  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
  • dążenie do pomnażania potencjałów rozwojowych osobistych i innych ludzi oraz życie w harmonii ze środowiskiem naturalnym

     Najprościej rzecz ujmując: promocja zdrowia to działania, które służą wspieraniu rozwoju, a profilaktyka to te działania, które podejmujemy z punktu widzenia zagrożeń tego rozwoju.
Profilaktyka zdrowotna to działania mające na celu zapobieganie chorobom, zaburzeniom i nieprawidłowościom rozwojowym, funkcjonowania, poprzez ich wczesne wykrywanie oraz terapię/ leczenie. Można wyróżnić różne fazy: zapobieganie poprzez jej wczesne wykrycie (np. badania przesiewowe), leczenie/terapię; utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Profilaktyka przenika różnorodne działania. Szczególną rolę odgrywa profilaktyka społeczna zapobiegająca niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi, przyczyniająca się do redukcji stanów zagrożenia i niedostosowania społecznego, wykolejenia, patologii społecznej, zagrożenia moralnego, kulturalnego, społecznego.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Nasza oferta

Nasi specjaliści

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.

 

Galeria

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree.