Mediacje

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów zachodzących, pomiędzy co najmniej dwoma osobami, przy udziale trzeciej osoby - bezstronnego i neutralnego mediatora, który pomaga stronom w dobrowolnym osiąganiu przez nie wzajemnie akceptowalnego porozumienia w kwestiach spornych.

Mediacje mają szerokie zastosowanie. Stosuje się je w konfliktach rodzinnych, np. miedzy dziećmi i rodzicami, w sporach małżeńskich jak również na gruncie prawa karnego, cywilnego, stosunkach międzynarodowych, w misjach pokojowych.

Możecie osiągnąć porozumienie (umowa, ugoda) we wszystkich sprawach lub w niektórych, np. można ustalić rodzicielski plan wychowawczy lub zasady podziału spadku. Wasze porozumienie (ugodę) może zatwierdzić sąd. Gdy nie osiągniecie porozumienia, zyskujesz przynajmniej lepsze zrozumienie siebie i drugiej strony. To pomaga. Zaletą mediacji jest m.in.:

• Poszukiwanie wspólnych korzystnych rozwiązań dla obu stron konfliktu;

• Oszczędność czasu;

• Utrzymanie relacji;

• Umożliwienie otwartej, szczerej komunikacji miedzy uczestnikami sporu;

• Poufność;

Mediacje różnią się od rozstrzygnięć instytucjonalnych przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony sporu.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Nasza oferta

Nasi specjaliści

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.

 

Galeria

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree.