Cennik

 

Rodzaj usługi Określenie czasu:
- jednostkowo
- całościowo
Odpłatność za usługę w
poradni
Terapia integracji sensorycznej SI 1 godz. 80 zł
Neuroterapia Biofeedback (z analizą diagnostyczną na poszczególnych
etapach i opracowaniem indywidualnego planu)
1 godz. 70 zł
Terapia logopedyczna 1 godz. 80 zł
Terapia psychologiczna (dzieci, młodzież, dorośli) 50 min. 80 zł
Terapia rodzinna 1-1,5 godz. 130 - 170 zł
Terapia pedagogiczna – terapia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia,
dysortografia) / terapia dyskalkulii (dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież)
45 min. 70 zł
Terapia ręki (dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) 45 min. 60 zł
Konsultacja psychologiczna (dzieci, młodzież, dorośli) 1 godz. 80 zł
Konsultacja pedagogiczna (dzieci, młodzież, rodzice/opiekunowie, nauczyciele) 1 godz. 80 zł
Konsultacja logopedyczna (dzieci, młodzież, rodzice/opiekunowie, nauczyciele) 1 godz. 80 zł
Coaching rodzicielski (rodzice, opiekunowie) 1 godz. 80 zł
Coaching kryzysowy 1 godz. 80 zł
Rehabilitacja/neurofizjoterapia
Uwaga: koszty sesji na basenie – do indywidualnego uzgodnienia.
1 godz. 80 zł
Interwencja kryzysowa 1 godz. 80 zł
Mediacje rodzinne, szkolne i inne 1 godz. 80 zł
Diagnoza psychologiczna  2 - 3 godz. 90 zł/h
Diagnoza pedagogiczna  2 - 3 godz. 90 zł/h
Wielofunkcyjna/kompleksowa diagnoza psychologiczno-pedagogiczna rozwoju dziecka  3 - 4 godz. 90 zł/h
Funkcjonalna diagnoza testem PEP-R 3 godz.  270 zł
Diagnoza gotowości szkolnej  3 - 4 godz. 90 zł/h
Diagnoza dot. wydania opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego 3 - 4 godz. 90 zł/h
Diagnoza dysleksji, dysgrafii i dysortografii / dyskalkulii  3 - 4 godz. 90 zł/h
Diagnoza trudności i niepowodzeń szkolnych  3 - 4 godz. 90 zł/h
Diagnoza logopedyczna 1 - 1,5 godz. 90 zł/h
Diagnoza neurologopedyczna (dzieci, młodzież, dorośli) 1 - 1,5 godz. 90 zł/h
Diagnoza integracji sensorycznej SI z opinią 1 - 3 godz. 90 zł/h
Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych ~ 2 godz 80 zł/h
Wydanie opinii  1 szt 50 zł
Facebook Twitter Google+ Pinterest

Nasza oferta

Nasi specjaliści

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.

 

Galeria

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree.